Program „Święta Papieru” 2021


12.09 Świecie – Stadion Sportowy WDA Świecie
11.00

Półmaraton „Mondi-Chełmno–Świecie. Połączone stadionami.”

11.00 Bieg charytatywny „Pędzimy dla Agatki”
12.09 Chełmno – Stadion Miejski
15.00 Bieg charytatywny „Biegniemy dla Agnieszki”
16:00

„Dziewiątka wokół 9 wzgórz chełmińskich” biegiem, z kijkami lub spacerem


Uwaga! Organizator Mondi Świecie S.A. informuje, iż przebieg wydarzenia (w tym jego uczestnicy) może zostać utrwalony w formie zdjęć i nagrań audio-video. Ewentualne wykorzystanie przez organizatora wizerunku uczestników tego wy­da­rze­nia w zakresie przewidzianym w art. 81 ust. 2 punkt 2) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wymaga osob­ne­go, indy­wi­du­al­ne­go zezwolenia uczestnika.

projekt i wykonanie — Marcin Saldat