„Biegniemy dla Agnieszki”

Czas: 12.09.2021 r., godzina 15.00
Miejsce: Stadion Miejski w Chełmnie

Bieg charytatywny, zwią­za­ny ze zbiór­ką pie­nię­dzy na sprzęt do re­ha­bi­li­ta­cji Agnieszki Ziółkowskiej.

regulamin biegu

 

projekt i wykonanie — Marcin Saldat